“ A társadalmi felelősségvállalás akkor kezd a különösség örömeivel szolgálni,amikor ráébredünk arra,
hogy személyes sorsunk nem is oly annyira érdekes,mint azt elfogult ifjú korunkban gondolni véltük.”
Egy olyan világban, társadalomban amely állandó, s ugyanakkor egyre gyorsabban változó kompromisszumokra kényszeríti az embert, fontos szerephez jutnak a hagyományok, a konvenciók, a természet tisztelete melyek megteremtik a változó értékrendeket felvonultató korokban az állandóságot, és feledtetik a modern ember gyökértelenségének lázálmát. Minden korszak hajalmos arra, hogy belefeledkezzék a maga friss igazságaiba, s miközben világgá kiáltja őket, nem figyel oda a régiekre! Bestiális tény, hogy a modernkor technikai fejlődése természetidegenné nevelte az emberiséget. A felismerés, hogy a felgyorsult világunkban a túlságosan extenzív tájékozottságunk alkalmi fegyverzet csupán a saját magunk által generált földpusztító életmódban, visszahívott bennünket, földi halandókat a természet és élőhelyi közösségeink tiszteletének templomába, hogy evolúciós fejlődésünk élővilágunk természeti törvényeivel összhangban történjen.

A fenntartható fejlődést szimbolizáló labortelep lényegi elemei:


1. a kisközösségi élettér megteremtésének bemutatása – életmód minta
2. az ökológiai tudatosság fejlesztése - környezetvédelem
3. az ökonómiai tudatosság fejlesztése – megújuló energiaforrások

A fenntartható fejlődést bemutató mintaprojektünkben egy olyan helyszínt választottunk az országban, mely mind a három, kiválasztott szempont alapján fejlesztésre szorul. A kiválasztott helyszín Nyugat-magyarországon található az Őrségben. A faluban az aktív, munkaképesek körében magas a munkanélküliek száma. Sajnálatos módon a munkanélküliségi ráta mindannak ellenére magas, hogy a település földrajzi fekvése, sok gazdálkodási lehetőséget hordoz magában, mind növénytermesztés és állattenyésztés, mind falusi turizmus, mind ökoturizmus szempontjából. Kiemelten fontosnak tartjuk a fejlesztést abból a szempontból, hogy mintegy példaértékkel létrehozott „labortelepen” keresztül, majd a létesítést követően a „labortelep” mindennapi életébe való betekinthetőség által kézzelfoghatóvá váljanak a lakosság számára a kínált alternatív megoldások.

A kisközösségi élettér megteremtésének bemutatása – Életmód minta

A mintaprojekt bemutatni kívánja, hogy milyen lehetőségek vannak egy hátrányos helyzetűnek hitt kistelepülés életében. A kiválasztott falu esetében általánosnak mondható, hogy egy ház portájához 3.000 és 9.000 nm gazdálkodásra alkalmas területek tartoznak. Az őrségi vidék több olyan gyógynövény (tőzegáfonya, körömvirág…stb) termesztésére alkalmas talajjal rendelkezik, melyeknek mind hazai, mind külföldi (osztrák, német) piacokon kereslete van, továbbá hazai körülmények között alkalmas a klímája miatt fenyőtermesztésre is. Az Ökolabor által üzemeltett „labortelepen” diverzifikált gazdálkodói tevékenységet kíván bemutatni: állattartás: ló- és baromfitartás, fenyőtermesztés, tőzegáfonya termesztés és kísérleti jellegű stevia (A stevia, a fű, ami harmincszor édesebb, mint a cukor nemcsak ártalmatlan, hanem számos cukorfogyasztással kapcsolatos egészségkárosodást képes megakadályozni. Mivel sem szénhidrátot, sem plusz kalóriát nem tartalmaz, cukorbetegségben szenvedők és fogyni vágyók is fogyaszthatják. A hagyományos édesítőszerekkel ellentétben semmiféle mellékhatása nincs.) termesztés.

A megtermelt haszonnövények és más állati javak kereskedelembe történő becsatornázására az Ökolabor beszállítói szerződést köt a MAGOSZ által életre hívott, un. szociális bolthálózatba történő termékbeszállításra. A szociális bolthálózat tagjai olcsóbban tudják kínálni a magyar gazdák áruit, a beszállítók pedig jobb felvásárlási áron szerezhetnek piacot terményeik (alma, burgonya, paradicsom, paprika…) számára, a vevők pedig közel 25-35% olcsóbban tudnak vásárolni a megszokott bolti árakhoz képest. A kedvezményes ár oka, a közvetítői lánc nagy részének kikapcsolása.

Az ökológiai tudatosság fejlesztése – környezetvédelem

A környezetvédelem a jövőért vállalt felelősségnek az a területe, ahol az egyének aktív szerepet tudnak vállalni. Az Ökolabor által felvállalt környezetvédő magatartást a következőkkel kívánjuk tevékenyen bemutatni a labortelepen:

A víz, mint az ország csaknem egyetlen saját „energiaforrásának” védelme:

  • A csapadékvíz hasznosítása: A tető felületekről begyűjtött esővíz, mely alkalmas mosásra, WC öblítésre és kertgondozásra 50%-os ivóvíz megtakarítást is eredményezhet.
  • Házi szennyvíztisztítás: A házi szennyvíz tisztítás népszerűsítését fontosnak tartjuk abból szempontból, hogy Magyarországon még mindig magas a csatornázatlan területek aránya, ami betudható a kistelepülések (200 fő lakos alatti te lepülések) magas számának, valamint annak, hogy sok területen soha nem is lenne gazdaságos a csatornázás. A „labortelep” helyszínéül választott falu is ezek közé a helyszínek közé tartozik.
Hulladékgyűjtés:
  • Műanyag palackok hulladékgyűjtése: A „labortelepre” bárki által leadhatók a műanyag italpalackok. A palackpréssel összepréselt műanyag italpalackokat egy Kft. díjazás ellenében átveszi az ÖkoLabortól újrahasznosítás végett. A műanyag palackok „labortelepen” történő leadásával és nem, a nem szelektíven gyűjtött kommunális hulladékok közé való elhelyezésével a lakosok aktívan hozzájárulhatnak a környezetvédelemhez, mely anyagi megterhelést nem jelent a számukra.
  • Komposztálás: a „labortelepen” hulladékmegelőzés céljából kívánunk lombkomposztálást és konyhából kikerülő háztartási hulladékból származó komposztálást végrehajtani, melyek utóbb a helyi gazdálkodás során kiválóan hasznosítható.

Az ökonómiai tudatosság fejlesztése – megújuló energiaforrások

Az ökonómiai tudatosság fejlesztésének jegyében kívánjuk a „labortelepen” bemutatni a jelenlegi ismeretszintünkön rendelkezésünkre álló komplett, kulcsrakész megoldásokat, amelyekkel egy ház energiaszükségletének jelentős része, de akár a ház teljes energiaellátása is fedezhető.

A megújuló energiaforrások bemutatását a következő módon kívánjuk végrehajtani:

A „labortelepen” jelenleg is megtalálható épület modernizációja oly módon, hogy a tájjelleggel bíró, többször átépített épületet külsőségeiben a tájjellegnek megfelelő módon – az őrségi és vendvidéki építészetre a 19. századtól jellemző ún. kódisállásos házként - kívánjuk visszaállítani.

  • Az épület energiaellátásának modernizációja: A ház napelemmel, illetve villamos cseréppel való ellátása, a házon belül hőpaneles (az elektromos áram hővé történő átalakítása) fűtés felszerelése és a ház hőszigeteléssel való ellátása.
  • Passzívház építés: Az Ökolabor egy passzívházat kíván létesíteni a fenntartható építészet fogalmának megfelelően: Egészségre nem káros, épített környezet létrehozása és felelős fenntartása az erőforrások hatékony kihasználásával, ökológiai elvek alapján.

A fenntarthatóságban egyesíteni kívánjuk az energiatudatosság és a környezettudatosság szempontjait.

Összefoglalva: az Ökolabor egy olyan mintaprojektet kíván létrehozni a „labortelepén” ahol minden arra fogékony ember a maga és környezete örömére megtalálhatja azt a technikát, cselekvési módot, gazdálkodási tevékenységet és életmód-formát amellyel felelősen hozzájárulhat a Föld élhető jövőjéhez és mindezeket tevékenyen, a maga objektív valóságában kipróbálhatja egy hét „labortelepen” eltöltött ottlakással.