“ A társadalmi felelősségvállalás akkor kezd a különösség örömeivel szolgálni,amikor ráébredünk arra,
hogy személyes sorsunk nem is oly annyira érdekes,mint azt elfogult ifjú korunkban gondolni véltük.”

Az ÖkoLabor, mint egy kör középpontja, ahogy a tőle egyenlő távolságra lévő pontok halmazát határozza meg, úgy kívánja maga köré vonzani a társadalmat alkotó, a társadalomban különböző szempontok alapján résztvevőket: a lakosságot, a vállalkozásokat, a fenntartható fejlődésben aktívan résztvállaló szakértőket, feltalálókat, mérnököket, a jövendő nemzedék szellemiségét formáló iskolákat, a lakossághoz legközelebb álló és a lakosságért helyi szinten tenni tudó államigazgatás operatív résztvevőit, az önkormányzatokat. Ennek érdekében hívja életre az ÖkoLabor a mintaprojektként mûködő labortelepét.

Egy olyan világban, társadalomban amely állandó, s ugyanakkor egyre gyorsabban változó kompromisszumokra kényszeríti az embert, fontos szerephez jutnak a hagyományok, a konvenciók, a természet tisztelete melyek megteremtik a változó értékrendeket felvonultató korokban az állandóságot, és feledtetik a modern ember gyökértelenségének lázálmát.

Minden korszak hajalmos arra, hogy belefeledkezzék a maga friss igazságaiba, s miközben világgá kiáltja őket, nem figyel oda a régiekre! Bestiális tény, hogy a modernkor technikai fejlődése természetidegenné nevelte az emberiséget.

A felismerés, hogy a felgyorsult világunkban a túlságosan extenzív tájékozottságunk alkalmi fegyverzet csupán a saját magunk által generált földpusztító életmódban, visszahívott bennünket, földi halandókat a természet és élőhelyi közösségeink tiszteletének templomába, hogy evolúciós fejlődésünk élővilágunk természeti törvényeivel összhangban történjen.

A fenntartható fejlődést szimbolizáló labortelep lényegi elemei:

  1. a kisközösségi élettér megteremtésének bemutatása – életmód minta
  2. az ökológiai tudatosság fejlesztése - környezetvédelem
  3. az ökonómiai tudatosság fejlesztése – megújuló energiaforrások